top of page

Om

Vi fokuserer på å tilby primærtjenester som vi av erfaring vet er kritiske. Vi tilbyr ikke våre tjenester som tradisjonelle konsulenttjenester - vi er på jakt etter prosjekter der vi kan investere både tid og kapital. På den måten deler vi våre partneres sukess og risiko. Kort fortalt kommer vi inn i prosjektene i forkant av såkornkapital og det øvrige virkemiddelapparatet.

bottom of page