top of page
Agdir.jpg
PROSJEKTER

Vi er et erfarent team satt sammen av medlemmer med god track record. Vi fokuserer på å gå inn i teknologiprosjekter med en målsetning om å bidra aktivt med kompetanse, nettverk og kapital.  

Om oss

For at et selskap skal lykkes er det avgjørende å se enkeltmennesket. For å nå sine mål er man avhengig av å ha sterke medspillere, kun da er man i posisjon til å lykkes.

 

Vår visjon er å delta der ny teknologi sprenger etablerte grenser, IOT skal være med å gjøre en forskjell.

 

“A leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves. —Lao Tzu

Kontakt

Industry Oriented Technology AS

E-mail: contact@iotas.no

Kontakt
bottom of page